HOTEL D'INSECTES

Amb motiu de la Setmana de la Natura que té lloc del 22 maig al 5 de juny ahir va tenir lloc el taller familiar d'educacio ambiental a càrrec de Gestió Natural. Els infants i també els seus acompanyants adults van aprendre a construir un hotel d'insectes i tot el que cal saber sobre el seu ús.

Els hotels d’insectes són refugis artificials per a diverses espècies d’insectes i altres artròpodes que necessiten forats i galeries excavades a la fusta morta per reproduir-se i passar l’hivern. Actualment, moltes d’aquestes espècies tenen dificultats per trobar els refugis i la fusta morta necessària per a la seva supervivència, és el cas, per exemple, de les abelles solitàries, grans pol·linitzadores i essencials per la supervivència de moltes plantes i cultius.