SETMANA EUROPEA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS


"El millor residu és el que no es genera". Cal per tant, practicar un consum molt més responsable i sostenible i escollir sempre aquella opció que ens obligui a gestionar i generar menys residus.

És per aquest motiu que aquesta setmana la dediquem a la Prevenció de Residus perquè convé prendre consciència que el que és bo pel planeta és bo per les persones.