ENS HA DEIXAT EN NOAH GORDON


Noah Gordon ha mort el 22 de novembre a l'edat de 95 anys. Les seves novel·les tracten sobre història de la medicina, ètica mèdica, la Inquisició i la història cultural del poble jueu. Gordon estudià periodisme a la Universitat de Boston, on també obtingué un màster en Literatura i Redacció Creativa.