DIA MUNDIAL DE LA POBLACIÓ


Aquest dia centra l'atenció en la urgència i la importància de les qüestions de població, particularment en els programes i plans generals de desenvolupament, i en la necessitat de trobar solucions a aquests problemes. D'acord amb la revisió de les projeccions de la població mundial que ha publicat la Divisió de Població de les Nacions Unides aquest 13 de juny, la població mundial, que actualment és de 7.200 milions d'habitants, arribarà a ser de 8.100 milions el 2025; per a l'any 2050 es preveu una població mundial de 9.600 milions d'habitants.