DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA


Malgrat que el Dial Mundial de la Bicicleta sigui el 3 de juny, originàriament se celebrava el 19 d'abril en honor al científic Albert Hoffman, descubridor a l'any 1943 de LSD, una de les sustàncies psicòtiques més fortes que existeixen. Hoffman després d'haver-la consumit per experimentar en carn pròpia la substància que havia descobert va haver de marxar del laboratori fins a casa seva amb bicicleta i amb els efectes de la droga al seu cos.

Com podeu veure el naixement del Dia Mundial de la Bicicleta té una base molt poc mediambiental, tot i que si científica.