LA SOSTENIBILITAT


Greta

"No vull que tingueu esperança.
Vull que entreu en pànic.
Vull que sentiu la por
que jo sento cada dia...
Vull que actueu com si 
la vostra casa estigués en flames.
Perquè ho està"

Des de la Biblioteca centrarem els nostres esforços i energies en posar-vos a l'abast quella informació que té a veure amb el medi ambient perquè pensem que un dels nostres objectius és aquest. Acostar-vos a aquells temes que són urgents i transcendentals.

Aquesta setmana té lloc el Dia Mundial de l'Educació Ambiental (#educacioambiental) i el Dia Mundial de la Reducció de les Emisions de CO2 (#emissionsdeco2 #emissionsco2)