Font: "Revista d'Igualada"


S'anomenen "cases barates" i s'ubiquen al carrer Francesc Moragas d'Igualada. Es van anar construint al llarg de la dècada dels anys trenta, seguint el projecte de l'arquitecte Robert Navarro i Blanco. La cooperativa que va tirar endavant aquest projecte ho va fer amb el suport financer de la Caixa de Pensions.
Francesc Moragues i Barret, fundador de la Caixa de Pensions per la Vellesa i d'Estalvi (1904), de la qual va ser director, dóna nom al carrer en el qual s'ubiquen aquestes cases.


 

Si teniu curiositat per saber la història, anècdotes i dades del carrer on viviu, en aquest llibre, publicat al juliol, hi trobareu informació històrica de cadascun dels carrers i places d'Igualada, amb la descripció número per número de totes les cases que tenen un significat especial per la seva arquitectura, per les botigues que hi ha hagut o pels fets que s'hi han produït.

Ja el teniu disponible a la biblioteca.