CONCURS D’IL·LUSTRACIÓ«UN CONTE DE H. C. ANDERSEN EN CÒMIC».Amb motu del DIA INTERNACIONAL DE LLIBRE INFANTIL, la Organitzación Española para el Libro Infantl y Juvenil, amb el patrocini del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, convoca el concurs «Un conte de H. C. Andersen en còmic».
PER PARTICIPAR-HI:


1. Hi poden participar tots els lectors i lectores que estiguin cursant Primària.
2. Escollir un conte de Hans Christian Andersen que el/la participant hagi llegit i que li agradi especialment.
3. Dibuixar-lo en forma de vinyetes. No menys de quatre vinyetes i no més de dotze vinyetes, amb el format d’un còmic: bafarades, epígrafs, etc., en un màxim de 3 fulls Din A4.
4. Els treballs es poden presentar individual o col·lectivament.                                        
5. En tots els treballs hi haurà de constar les dades d'identificació dels autors: Nom i cognoms, edat, any de naixement i curs escolar, així com el nom del bibliotecari/a, l'adreça i el telèfon del centre i un correu electrònic de contacte.
6. Fes-ho arribar a la Biblioteca Mont-Àgora abans del 20 d’abril.                                    
7. S'estableix un premi per a cadascuna de les següents categories i àmbit lingüístic:
• Primers lectors (1r, 2n i 3r de Primària)
• Lectors avançats (4t, 5è i 6è de Primària)
• Súper lectors (1r i 2n de Secundària).
8. Cadascun dels premis estarà dotat amb un diploma i lot de llibres per als premiats i per a l'entitat (biblioteca) que presenti els treballs.                                           
 9. No seran retornats els originals als seus respectius autors i autores un cop fallat el concurs. L'OEPLI podrà utilitzar els dibuixos guanyadors en diferents suports i usos relacionats amb el DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL, sense que això doni dret a cap tipus de retribució per als concursants.
10. La participació en el concurs suposa l’autorització dels pares o tutors dels menors per tal que els dibuixos es puguin difondre a través de les xarxes socials i webs de l’OEPLI i de les diferents seccions territorials.
11. La presentació d'originals al concurs també suposa l'acceptació i conformitat amb les presents bases.