20 detectius per l'estiu20 Detectius per l'estiu és el títol que dóna nom a la mostra de llibres que pots veure al vestíbul de la Biblioteca Mont-Àgora aquests dies i fins el 4 de setembre.
La novel·la detectivesca és un gènere novel·lístic centrat en la investigació d'un delicte, generalment l'assassinat, per part d'un protagonista, que pot ser, bàsicament, un simple afeccionat, un professional de caràcter privat o un polícia. La novel·la detectivesca constitueix una de les lectures de major èxit popular. El camp de la novel·la detectivesca s'encavalca a voltes amb el d'altres gèneres, com ara la novel·la d'acció  i la novel·la de misteri.

Sherlock Holmes i el Dr. Watson.
 Il·lustració de Sidney Paget per a "The Greek Interpreter"Strand Magazine,
setembre de 1893