Investigació i recerca de l'Anoia


Ja tenim disponible l'últim número que s'acaba de  presentar  de la revista de Miscellanea Aqualatensia: recerques sobre la comarca de l'Anoia.
Us avancem alguns dels interessants articles tractats:

- D'Aqualata a Igualada: evolució d'un tonònim. Bernat Roca
- L'hospici: l'estroncat projecte d'un igualadí. Maria Garganté
- Notes de pintura de la Segarra calafina: Bernat Amorós (1679) i Mateu Fernández (1684). Joan Yeguas Gassó
- De l'obrador d'indianes a la fàbrica de vapor. L'accidentada trajectòria d'una família d'industrials: els Mas (1754-1865). Cristina  Ventura i Pere Pascual
- La maçoneria a Igualada: la lògia Jespus núm. 73 (1889-1896?). Antoni Dalmau Ribalta
- Els refugiats a Pujalt durant la guerra civil espanyola (1936-1939). Francesc Closa

En aquesta miscel·lània també s'inclou el treball guanyador del XIIè Premi Ciutat d'Igualada d'Investigació Jaume Caresmar.