Llibres del delicte

Malgrat els temps difícils que el sector editorial està patint, encara resta espai per ser valents i emprenedors. És el cas del naixement d'una nova editorial independent, amb seu a Barcelona, i que té com a fil conductor la novel·la negra en català. 'Llibres del Delicte' té la voluntat de publicar novel·les del gènere negre escrites per autors catalans i recuperar la tradició d'excel·lents escriptors i col·leccions d'obres que des de sempre han situat la novel·la negra com un dels gèneres tradicionals de la literatura catalana.

Més informació:www.infoanoia.cat