English Reading Club. Intermediate level


Els nens de Waknuk han de ser perfectes. Ser diferent està mal vist!. Però en David n'és, de diferent... i la vida es torna perillosa quan la gent comença a fer preguntes.

Moderat per Glòria López Maldonado

Dimarts, 5 de juliol, 19h., a l'Escola García Lorca.

Inscripcions i recollida del llibre a la biblioteca.