El soldadet de plom. Alumnes d’Educació Infantil de l’IES-SEP Milà i Fontanals.Els/les alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil de l’IES-SEP Milà i Fontanals d’Igualada representaran el conte El soldadet de plom combinant el teatre i les ombres xineses. Per tal de celebrar Sant Jordi, la biblioteca ha convidat a tots els nens i nenes de P5 del municipi a gaudir d’aquest espectacle.
Com cada curs d’aquest cicle formatiu, des d’un dels crèdits del cicle anomenat expressió i comunicació, es realitza un projecte en el que es treballa la literatura infantil com un dels seus continguts. Amb aquest projecte els alumnes aprenen diferents tècniques d’expressió verbal, corporal, plàstica, musical... que els donarà eines suficients per explicar contes. La necessitat d’implicar-se en una gran labor en equip per aconseguir un resultat òptim és un dels objectius d’aquest treball.

Data: dijous, 22 d’abril
Hora de les sessions: 10h. i 11h.