DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

El Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones (o DIEVCM), aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides,  se celebra anualment el 25 de novembre. 

La violència contra les dones es presenta en molts àmbits: física, sexual, psicològica i econòmica, totes les quals s'interrelacionen i les afecten en diferents nivells.

Alguns tipus de violència, com el tràfic de dones, creuen les fronteres nacionals. Les dones que experimenten violència sofreixen una varietat de problemes de salut, i es disminueix amb això la seva capacitat per participar en la vida pública. La violència contra les dones afecta famílies i comunitats de totes les generacions i reforça altres tipus de violència prevalents en la societat. No està confinada a una cultura, regió o país específic, ni a grups particulars de dones en la societat. Les arrels del fenomen jeuen en ladiscriminació persistent cap a les dones. Fins al 70 per cent de les dones experimenta violència en el transcurs de la seva vida.