CONCURS LLEGIR TÉ PREMIA QUI VA DIRIGIT?
Infants i joves d'entre 8 i 16 anys.
No és obligatori que els participants tinguin el carnet de les Biblioteques Públiques de Catalunya.
CALENDARI
El concurs comença
el 21 d'abril i acaba el 21 de juny.

PREMIS

El concurs té dues categories: de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys.
Els premis seran lliurats en un acte públic organitzat per la Generalitat de Catalunya.