L'AJUNTAMENT DE MONTBUI ORGANITZA L'ONZÈ CONCURS DE CONTES "CASTELL DE LA TOSSA"


L’Ajuntament de Montbui organitza enguany el Concurs de Contes “Castell de La Tossa”, certamen literari que arriba a la seva onzena edició. S’estableixen diferents categories: infantil (de 6 a 13 anys), juvenil (de 14 a 18) i la categoria general (majors de 18 anys).
Podran participar totes aquelles obres de tema lliure, escrites en català o castellà. Han de ser inèdites, i cada concursant podrá presentar fins a dos originals. El conte es presentarà per quadruplicat, en paper, còpia en CDi amb lletra Arial 12 a doble espai i amb un màxim de cinc pàgines.
Es farà constar un títol, un pseudònim i la categoria a la qual es presenta el relat. En un sobre a part, amb el títol del conte i la categoria escrita a fora, es faran constar les dades personals: nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document similar d’identificació, adreça, població, telèfon i correu electrònic.
L’Ajuntament de Montbui es reserva el dret de publicar per qualsevol mitjà els contes que opten al concurs, així com els premiats, respectant sempre l’autoria del relat. Els guanyadors cediran els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre per la difusió i la reproducció de la seva obra.
Els premis seran: per al guanyador infantil un lot de llibres; a la categoria juvenil un primer premi de 150 euros i un segon de 100 euros; i a la categoria general un primer premi de 200 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer de 100 euros.
Les obres s’han d’adreçar a “Concurs de Contes Castell de La Tossa”, Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (Departament de Cultura); Carretera de Valls, 57, 08710 Montbui. El termini de presentació dels originals finalitzarà el divendres 20 de març. Els guanyadors es comprometen a recollir el premi, o bé a delegar en algú. La composició del jugat es donarà a conèixer durant la celebració del lliurament de premis. El divendres 24 d’abril es lliuraran els guardons.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.