Ja saps tot el que pots viure a la biblioteca?


La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona dóna servei a totes les comarques de Barcelona i està formada per més de 200 biblioteques i deu bibliobusos, que treballen conjuntament amb uns mateixos estàndards de qualitat de servei, tot garantint l'equilibri territorial en l'accés al servei de lectura pública.

Els principals serveis que ofereixen les biblioteques són:
  • Informació al ciutadà: consulta de bases de dades, informació local, punt d’informació europea, etc.
  • Préstec: préstec de llibres i material audiovisual,  préstec de llibres electrònics, préstec d’autoservei, renovació del préstec, préstec interbibliotecari i bústia de retorn de documents.
  • Aprenentatge: cursos i tallers, formació en tecnologies de la informació, visites guiades, autoaprenentatge d’idiomes i sales d’estudi.
  • Activitats culturals i d’oci: activitats infantils i familiars, activitats per a adults, clubs de lectura, presentació de llibres, etc.
  • Accés a Internet i ofimàtica: aules multimèdia, préstec d’ordinadors portàtils, reserva d’ordinadors, Wi-Fi, ordinadors connectats a Internet.
  • Serveis a mida: acollida a persones nouvingudes, cessió d’espais, serveis a persones amb dificultats auditives, serveis a persones amb dificultats visuals, serveis a persones amb dificultats de mobilitat, racó de mares i pares, serveis a entitats, serveis a escoles.
Per poder gaudir de tots aquests serveis el més important és tenir el carnet de la biblioteca. El carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona permet gaudir dels serveis de totes les biblioteques públiques de Catalunya i t'ofereix descomptes en museus, teatres, cinemes i llibreries de la demarcació de Barcelona.