Aquesta setmana ha tingut lloc al Centre Mont-Àgora un curs de formació per a persones d'entitats i d'equipaments municipals de Montbui sobre coneixements de ressuscitació càrdiopulmonar i sobre desfibril·ladors externs automàtics (DEA). 
A Montbui hi ha dos desfibril·ladors actualment en equipaments municipals i per això el personal d'aquests centres hi hem pres part.
El curs, de sis hores de durada, ha anat a càrrec d'experts de l'empresa igualadina Cardiac Future Idea.